Yapay Zekaya Dayalı İşletme Yönetimi İle Akıllı İşletmeler

Dünya sürekli değişmektedir. Buna bağlı olarak müşterilerin ihtiyaçları ve beklentileri sürekli değişmektedir. Sürekli değişen ve gelişen Dünya’nın dinamizmine işletmelerin ayak uydurabilmesi ve müşterilerinin isteklerine cevap verebilmesi ancak dinamik, değişen şartlara uyum sağlayabilen yapay zekaya dayalı yönetim bilişim sistemine sahip olmasıyla mümkün olmaktadır.

Yapay Zeka Nedir?

artificial intelligence, yapay zekaYapay zekayı, insan zekasını taklit edebilme yeteneği olarak tanımlayabiliriz. 1950’li yıllarda başlayan yapay zeka araştırma ve geliştirme çalışmaları sonunda günümüzde endüstride, tıpta, bankacılıkta, sigortacılıkta vb. birçok alanda kullanılan ve yapay zekaya sahip robotlar, makineler üretilmiştir. Artık restoranlarda robotlar müşterilere yemek servisi vermektedir. Yapay zeka; insan gibi davranışlar gösterme, sayısal mantık yürütme, hareket, konuşma ve ses algılama gibi birçok yeteneğe sahip yazılım ve donanıma sahip bir sistemdir. Yapay zekayı tek başlık altında ele almak yanlış olur. Makine Öğrenimi (Machine Learning), Derin Öğrenme (Deep Learning) gibi kavramlar Yapay Zeka alanındaki gelişmeleri tamamlamaktadır.

Yapay Zekaya Dayalı İşletme Yönetimi

Yirmi beş yıldan fazla süredir kalite yönetimi ve işletme yönetimi konularında danışmanlık yapan ve yönetim bilişim sistemleri alanında yazılımlar geliştiren şirketimiz, yepyeni bir anlayış ve hizmet modeli ile 8 kalite yönetim prensibini esas alarak Yapay Zekaya Dayalı İşletme Yönetimi konusunda danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri vermeye başlamıştır

sürekli iyileşme, continious improvement, feedback, geri beslemeGeliştirdiğimiz hizmet modeli, TAI-Man ile her türlü işletmenin iş süreçlerini akıllandırıyoruz ve bu süreçlerin değişen şartlara adapte olması ve istenen sonuçları vermesini sağlıyoruz. İş süreçlerinin akıllandırılması şudur. Süreç parametrelerinin izlenmesi ve varsa parametrelerdeki değişkenliklerin analiz edilerek süreçte gerekli düzenlemenin yapay zeka algoritması ile yapılmasıdır.


TAI-Man Hizmetimizin Modülleri

İşletme Stratejisi ve Hedeflerinin Analizi

target, hedef, amaç, objectiveBir işletmenin iş stratejisi ve hedefleri yapılacak her türlü gelişme projesinin temelini oluşturur. İşletmenin orta ve uzun vadeli hedefleri ve iş stratejisini üst yönetim ile analiz ediyoruz, varsa gereken iyileştirme önerilerimizi sunuyoruz.


Donanım ve Yazılım Altyapısının Analizi

network, ağ, bilgisayar sistemiİşletmenin sahip olduğu donanım ve ağ yapısının analizini yapıyor, varsa zayıf unsurlar bunların iyileştirme çalışmasını yapıyoruz. İşletmenin kullandığı yazılımlar için güvenlik (virüs koruma ve yedekleme) açıkları olup olmadığını analiz ediyor, varsa gerekli iyileştirme çalışmalarını yapıyoruz


Organizasyon Yapısının Analizi

organizasyon şemasıİşletmenin organizasyon yapısının, görev ve yetkilerin, iç ve dış iletişimin analizini yapıyor, yapay zekaya dayalı organizasyon yönetim sistemini kuruyoruz. Bu modül en son yapacağımız Öğrenen Organizasyon modülü ile entegre olarak ele alınmaktadır


Süreç Analizi

flowchart, süreç akış şemasıSüreç danışmanlığı kapsamında yapılan çalışmalar ile işletmelerin sürdürülebilir başarılarının temellerini yeniden inşa ediyoruz. İşletme ile birlikte işletmenin kendisine özel yapısını ve mevcut süreçlerini gözden geçirerek işletmeyi hantallaştıran süreçleri yalınlaştırarak ya da gereksinim duyulan yeni süreçlerin sisteme dâhil edilmesi sağlayarak işlerin planlı ve sistematik olarak tarif edilmesine destek sağlıyoruz. Bu süreçleri bilgisayar ortamına taşıyor ve yapay zekaya dayalı süreç yönetim sistemini kuruyoruz. Süreç parametrelerinin izlenmesi ve varsa parametrelerdeki değişkenliklerin analiz edilerek süreçte gerekli düzenlemenin yapay zeka algoritması ile yapılmasıdır


Dokümantasyon

business, dokümantasyon, veri, bilgiİşletmenin sahip olduğu dokümanları (prosedürler, talimatlar, planlar, kayıtlar vb.) bilgisayar ortamına taşıyor ve kullanıcıların bilgisayarından dokümanlara erişebilmesini ve yönetebilmesini sağlıyoruz. Süreçlerde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak kayıtlar hariç tüm dokümanlarda gerekli değişikliklerin kolaylıkla yapılabilmesi için yapay zekaya dayalı doküman yönetim sistemi kuruyoruz


Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM):

customer focus, müşteri odaklıTıpkı bizim gibi sizin de ekosisteminizi güçlü kılmanızın anahtarı müşteri memnuniyetinden geçiyor. Bu bilinçle pazarlamadan satışa, satış sonrası hizmetlerden iletişim ağlarına kadar müşterilerin nabzını tutan ve beklentilerini aşan çözümlerle müşterilerinizi marka elçisine dönüştüren çözümler sunuyoruz. CRM çözümleri ile müşteri ilişkileri deneyimlerinizi kişiselleştirerek, potansiyel ve mevcut müşterilere temas eden her alanda güçlü bir yönetim ağıyla pazar dinamiklerini fırsata çevireceksiniz. İşletmenin pazarlama ve satış bölümünde çalışanların mevcut ve potansiyel müşterilerle olan ilişki ve iletişim kayıtlarını muhafaza edebilmelerini sağlayan ve pazarlama / satış sürecini yönetebilecekleri müşteri ilişkileri yönetim (CRM) sistemini yapay zeka ile çalışacak özellikte kuruyoruz


Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)

erp, kurumsal kaynak planlamaERP çözümlerimiz ile finansal ,fiziksel ve insan kaynaklarını maliyet ve süreçler açısından kolayca yönetebilmenizi sağlayan binlerce fonksiyonun yanı sıra sektör bağımsız geliştirebildiğimiz ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) çözümleri ile işletme kaynaklarınızı ve süreçlerini bütünleşik bir yapıda uçtan uca yönetebilir, sektörünüze özel geliştirilmiş ERP modülleri ile daha hedefe yönelik esnek bir iş modeline sahip olabilir ve işletmenizi anlık olarak tek merkezden yönetebilecek bir alt yapıya sahip olabilirsiniz. İşletmenizde ERP sistemi varsa, onu yapay zekaya dayalı işletme yönetim sistemine entegre ediyoruz. ERP sistemi yoksa, işletme ihtiyaçlarına uygun bir ERP sistemi kuruyoruz.


Öğrenen Organizasyon

Öğrenen Organizasyon, Learning OrganisationYapay zekaya dayalı işletme yönetim hizmet paketimiz, TAI-Man ile işletmeniz öğrenen organizasyona dönüşecektir. Birinci kademe çalışanlardan, orta kademe yöneticilere ve üst kademe yöneticiye kadar tüm işletme çalışanları, yapay zeka ile yönetilen iş süreçleri ile birlikte sürekli öğrenen, kendini ve yaptığı işi geliştiren öğrenen bireyler olacaklar ve ekip ruhu işletmeye hakim olacaktır.